Näitemängu on tehtud läbi aegade. Mõte luua õppematerjal näitemängu rakendamisest algklasside õppetöös tekkis  minu peas juba mõned aastad tagasi. Nimelt on küsinud mitmed teiste koolide õpetajad, kuidas ma olen suutnud kaasata kogu klassi näitemängudesse ja viinud nad ka väljaspool oma kooli esinema festivalidele, kus on saavutatud häid ja väga häid tulemusi. Tegelikult on näitemängu tegemine üks suur lõiming läbi kõikide õppeainete:

  • eesti keeles loeme, jutustame, õpime luuletusi, mõtleme ja kirjutame jutukesi, muinasjutte, luuletusi, esitame kahekõnesid;
  • kunstis ja tööõpetuses valmistame dekoratsioone;
  • matemaatikas mõõtmised ja arvutamised dekoratsioonide valmistamisel;
  • muusikas laulude õppimine ja pillimängud;
  • loodusõpetuses loomade ja taimede tundmine ja nende käitumine ning elupaik;
  • inimeseõpetuses erinevates kohtades ja olukordades käitumine;
  • kehalises kasvatuses erinevad liikumised, tantsud.

Õppematerjal sisaldab juhiseid õppimise algetapil, erinevaid tegevusi koos näidetega läbi õppetöö. Õpime klassitunnis keeleväänajate lugemist ja kahekõnede esitamist; koolimaja erinevates paikades omaloominguliste luuletuste ja muinasjuttude lugemist ja jutustamist; liikumisi, tantse ja laulude esitamist; dekoratsioonide meisterdamist; esitame omaloomingulisi luuletusi, muinasjutte ja lühinäidendeid. Õpime selgeks ühe omaloomingulise lühinäidendi  etappide kaupa. Lisatud on väike nimekiri näidendite raamatutest.

Õppematerjal on ka uut õppekava toetav ja loodud kasutamiseks I kooliastmes. Selles vanuses on huvi näitemängu vastu väga suur ja õpilased arenevad loominguliselt. Olen olnud üllatunud, kui loovad nad oma rollides on.

Õppematerjal julgustab õpetajaid ja õpilasi osalema näiteringi töös. Palju on juurde lisatud selgitavaid videoid.

Tänan muusikaõpetajat Ly Tammerikku, kes on aastatepikkuselt olnud minu ettevõtmises lahutamatu abiline ja kaaslane. Kõikide probleemidega oleme ühise nõu ja jõuga hakkama saanud.

Tänan oma toredaid 2.klassi õpilasi Hanna Aleksandrat, Itit, Marlenet, Frejat, Säde, Katit, Hannest, Enricot, Laurenit, Oliviat, kes kirjutasid esitasid omaloomingut, Ramonit, Jonathani, Elisabethi, Brigitta Rebeccat ja Laurenit, kellega etendasime „4 oravapoissi“. Suur tänu kõigile 2.a klassi õpilastele, kellega me koos seda tööd olen teinud ja lapsevanematele, kes lubasid oma lapsi filmida. Samuti suur tänu Jaan Aitajale, kes lubas avalikult esitada oma näidendit “Kevadlilled”.

Tänan 5. ja 6. klasside õpilasi, kes meie jaoks kirjutasid lühinäidendeid.

Eriline tänu kuulub Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadverele, kes mind selles ettevõtmises toetas, julgustas ja abistas.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Estonia License.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s